SHOTS

Lego | Additionele modeling – Render optimalisatie

Auto’s | Additionele modeling

Auto’s | Additionele Texturing + Shading

Drones | Additionele Modeling + Shading